Nästa kurs i "VågaProvaMåla" på vuxenskolan i
Halmstad är en helgkurs på våren 2020,
återkommer med datum längre fram.

         Avslutade kurser:

Flertal Collografi kurser på KKV (Konstnärernas kollektiva verkstad) Halmstad och Vuxenskolan, Halmstad.

"VågaProvaMåla" 20-tal grund och fortsättningskurs
 på Vuxenskolan i Halmstad.